Kære Rotary Venner

Så lykkedes det endeligt at få samling på tropperne til vor sommerfest, som blev en rigtig god oplevelse.

Niels-Peder Holm fik sat lattermusklerne i sving med sine sjove historier, og vi fik også et indblik i, hvordan han endte som bedemand.

Så fik vi serveret en lækker middag, som vor mor ikke kunne have lavet bedre og mellem hovedret og desserten, tog festlighederne fart.

Præsidenten viste sig fra sin bedste side og delte flasker ud til højre og venstre.

Først blev Bent Thorsager fejret for sin 80 års fødselsdag. Så blev Per Knudsen og Harry Pedersen udnævnt til honorære medlemmer for deres mangeårige (ca. 50 år) virke til fremme af Rotarys idealer og varetagelse af utallige poster i Rotary regi.

Til sidst blev Poul-Erik Jakobsen kaldt op for at få tildelt et Paul Harris Fellowship. Poul-Erik har gennem sit mangeårige medlemskab varetaget så at sige alle opgaver i sin klub og altid skabt en positiv stemning omkring sig.

Da præsidenten var lettet for flasker og blomster, manglede han kun at hænge kæden på vor nye præsident.

Claus Bay var klar til at tage over og takkede for valget og lovede at gøre sit yderste for at fortsætte klubbens gode udvikling. Claus opfordrede medlemmerne til at bakke op om klubbens arbejde og arrangementer.

Medlemmer og ledsagere var glade for igen at kunne være sammen og foran os ligger et spændende program med gode arrangementer.

Venlig hilsen

Vagn Sinius

Sekretær