Kære Rotary Venner

Vor nye præsident, Flemming Rasmussen, bød velkommen til det nye Rotary År og håbede, vi ville få et spændende år med gode arrangementer og flere nye medlemmer.

Derfor havde han også indbudt udvalgsformændene til at sige lidt om kommende arrangementer og foranstaltet en præsentation af Klubbens nye hjemmeside.

Men først fik Hans Christian ordet for sine 3 min.

Hans Christian er uddannet arkitekt og med sans for spændende byggerier, havde han besøgt Fjordens Hus i Vejle. Det er den dansk-islandske arkitekt Olafur Eliassen, der har designet den avancerede arkitektur og byggeteknik samt bygningens kunstværker. Bygherren er investeringsfirmaet Kirk Capital A/S, og det er selskabets hovedsæde.

Hans Christian fortalte om byggeri, hvor de enkelte mursten er formet så de passer i murens hældning, og murerne måtte lære at ”mure skævt”. Overfladen er ujævn, så stenene danser i både farve og form.

Stueetagen er offentlig tilgængelig, og adgangen foregår ad en bred og lang skibslejder, som sikrer det maritime look.

Efter Hans Christians spændende indlæg fik Vagn lov til at præsentere den længe ventede hjemmeside. Med Carstens hjælp fik vi billeder på skærmen, og Vagn præsenterede de forskellige muligheder for at få informationer om, hvad vor Klub og Rotary kan tilbyde, og hvordan man bliver medlem. I de efterfølgende spørgsmål blev det klart, at vi skal have medlemmernes godkendelse til at vise billeder fra vore arrangementer.

Så blev det tid til at høre udvalgsformændenes forslag til kommende arrangementer.

Udvalgsformændene præsenterede en pallette af spændene emner, foredragsholdere og firmabesøg.

Det drejede sig om aktuelle politiske emner, eksporterfaring fra kendte mærkevarer, spændende besøg på kendte virksomheder, socialt samvær om madlavning og ølproduktion og underholdning.

Det tegner fint for det kommende år, hvor medlemsudvalget også vil komme med et udspil til, hvordan vi sammen kan arbejde for flere medlemmer.

På onsdag den 21. august skal vi høre om ”Kold Krig” ved et foredrag af tidligere agent, Lars Dreyer. Det skal nok blive spændende.

Med venlig hilsen

Vagn Sinius

Sekretær