Kære Rotary Venner

Vi havde igen den glæde at kunne optage et nyt medlem, Johnny Frost Klausen, som har en grafisk produktion og design virksomhed.

Johnny introducerede sig selv og takkede for optagelsen.

Så skulle vi høre om noget, enhver Odenseaner har en mening om, nemlig Odense Letbane.

Kommunikations konsulent Søren Balle Christensen havde påtaget sig at bringe os up to date på

dette 3,5 mia. dyre projekt. Banen fra Tarup til Hjallese er ca. 14 km. Så den koster ca. 250.000 kr. pr. meter at bygge med materiel og teknik. Johnny fortalte, at man regner med at betjene 35.600 passagerer pr. år i 16 tog med 26 stationer.

Odense satser på at blive en storby, hvor udvidelsen skal komme i den indre by i højden, og her spiller letbanen en vigtig rolle. Man regner med ejendomsinvesteringer på mindst 22 mia. kr.

Johnny oplyste, at om 3 mdr. skal anlægsopgaverne være færdige. Alle tog er leveret, og så begynder testkørslen gennem Campus området til Ørbækvej.

Det var et interessant oplæg, som satte tal, tider og forventninger til projektet på plads.

Præsidenten informerede om Ryla projektet, hvor vi sender et ungt menneske på kursus

på Dalum Landbrugsskole. Der er plads til en til, hvis nogen har et emne. Men det haster.

Præsidenten oplyste også, at den næste Verdenspræsident bliver en kvinde, hvilket er først gang i Rotarys historie.

Næste gang vi ses bliver på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, hvor der venter os en interessant oplevelse. Men husk, at det er kl. 17.00.

Venlig hilsen

Vagn Sinius

Sekretær