Kære Rotary Venner

I præsidentens fravær trådte president elect, Claus Bay til og åbnede mødet reglementeret.

Pia brugte sine 3 min. til at minde os om angrebet på World Trade Centeret i New York, den 11. sept. 2001.

Pia havde fejret 25 år samvær med sin ledsager i New York og i den anledning besøgt 9/11 Memorial & Museum. Det havde gjort et stærkt indtryk på hende, og det ville hun dele med os

ved systematisk at fortælle, hvad der skete 9/11. Det virkede helt overvældende på forsamlingen.

Efterfølgende fik forretningsudvikler Steen Nymann Andersen fra Erhvervshus Fyn ordet, for at fortælle os om Eksport og Internationalisering.

De 6 erhvervshuse i DK finansieres af kommunerne med ca. 162 mil kr. De hjælper mindre virksomheder med sparring, finansiering og klyngesamarbejde.

Erhvershus Fyn har 6 konsulenter, som rådgiver mindre virksomheder med eksportstrategier og eksportmuligheder.  De skaber kontakt til udenlandske aktører og rådgivere, men påtager sig ikke selve eksportopgaven. Derved er de også i stand til at betjene ca. 500 virksomheder på årsbasis.

Det er klart, at kommunerne er interesseret i at fremme lokale arbejdspladser og omkostningerne for dette tværkommunale samarbejde beregnes på baggrund af befolkningstallet.

Det var interessant at høre om denne organisation, som man gratis kan benytte sig af.

Næste møde den 6. november, er et kaminmøde, som denne gang afholdes på Skovbakken i stedet for i hjemmene. Det betyder ikke, at vi fremover vil opgive møder i hjemmene.

Som Torben orienterede om, vil Medlemsudvalget bede grupperne om at udarbejde en SWOT-analyse for vor Klub. Denne skal bruges i arbejdet med at identificere Odense HCA’s mission/DNA.

SWOT skabelonen til brug ved Kaminmødet er vedhæftet.

Den 11. december inviterer Festudvalget Rotary Venner og deres fæller til Juleafslutning på Restaurant Skovbakken kl. 18.00.

Vi skal hygge os med lækker julemad, samvær, julepianist og et par juleindslag.

Pris: 315 kr. inklusiv et glas æblegrogg. Øvrige drikkevarer for egen regning.

Tilmelding inden den 4. december på hjemmesiden og husk at tilmelde evt. ledsagere og venner på hjemmesiden. Se vedhæftede invitation.

Med venlig hilsen

Vagn Sinius

Sekretær