Mulighed for ungdomsudveksling

Vores klub udveksler 2 studenter hvert år. Det drejer sig om unge mellem 15 og 18 år fra egen klub, anden klub eller lokalsamfundet og udvekslingen varer et år.

Sådan bliver du medlem!

Som medlem af Rotary optages både mænd og kvinder, som er aktivt engageret i lokalsamfundet samt sætter høje etiske standarder som mål.

Velkommen til Odense H.C. Andersen Rotary klub