Rotarys humanitære arbejde

En del af klubbens kontingent går til humanitære formål.

Da Rotary har ca. 1.2 mil medlemmer verden over, bliver det til store summer.

Pengene bruges på store og små projekter, hvor nøden er størst.

I samarbejde med Bill Gates har man næsten udryddet polio i hele verden.

Styrken i Rotary er, at man kan bruge sine medlemmer verden over til at styre projekterne.

”Shelter Box” er et andet projekt, hvor man har udviklet kasser med de fornødenheder folk har brug for efter en katastrofe. Rotary uddanner også frivillige til at levere nødhjælp.